Proiecte finantate

Proiecte in derulare:

”Viața Noastră. Vocea Noastră. Tinerii și Sărăcia”,
finanțat prin programul ERASMUS+, implementat în România de Yes Forum în parteneriat cu Fundația Ruhama;

”Ready Set Go - Creșterea rezultatelor de dezvoltare timpurie pentru copiii romi",  
impelementat în județele Bihor și Sălaj de Roma Education Fund în parteneriat cu Fundația Ruhama, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014


Proiecte finalizate:

 1. ”Tineri din România si Norvegia -Promotori ai voluntariatului civic comunitar  ” Fondul ONG , Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
 2. ”Participare activă și deplină pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale” Fondul ONG , Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
 3. ”Eu vreau mai mult, eu pot mai mult” PartenerFondul Social European 2014-2015
 4. ”Calificarea angajaților- premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord Vest, Vest si Sus Vest ale Romaniei”, Fondul Social European 2014-2015
 5. ”CARIERE- Forme noi de ocupare a persoanelor  din mediul rural al județului Olt”, Fondul Social European 2014-2015
 6. “Informat, Instruit, Angajat”, Fondul Social European 2010-2012
 7. “A doua sansa, o noua sansa”, Fondul Social European 2010-2013
 8. "A Good Start ", Roma Education Fund
 9. “Ajunși la a 6-a generație. Implementare sistematică a bunelor practici integrate în educație pentru copiii romi”, Roma Education Fund, 2010-2012.
 10. “BVL”, Roma Education Fund, 2010-2012.
 11. Suport pentru implementarea proiectului "Informat, Instruit, Angajat", Fundatia Soros Romania, 2012
 12. “Schimb de experiență intre generatii”, Municipiul Oradea - în baza Legii 350, 2012
 13. "Activ pentru comunitate", FDSC 2012-2013
 14. Toti la gradinita, toti in clasa I”, Fondul Social European, 2008-2011
 15. “Suport Institutional”, OSI, 2010-2011
 16. “Atelierul de Impletituri Nuiele” ,Intreprindere sociala Tamasda, MMSF, 2011
 17. “Formarea de abilitati de viata la copii si tineri din comunitati dezavantajate”, Fundatia Soros Romania, 2010-2011
 18. “Cultura si socializare pentru oradenii aflati in risc de marginalizare”, Primaria Muncipiului Oradea, 2011
 19. “Tineri Romi - cetateni activi promoveaza solutii pentru comunitatile lor”, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - prin programul Tineret in Actiune, 2010-2011
 20. “Conventie pentru acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu (persoane varstnice  )”, MMSSF, 2011
 21. “Conventie pentru acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu (persoane cu handicap )”, ASCO, 2011
 22. “Cultura. Tranfer intre generaţii vârstnici şi tineri “,Primaria Municipiul Oradea in baza Legii 350/2005, 2010
 23. “Construirea caselor din Telechiu”, Open Society Institut, 2010
 24.  “Schimb intergeneraţional pentru formare abilităţilor  sociale la elevii din medii excluse social”, Primaria MunicipiulCluj Napoca   in baza Legii 350/2005, 2010
 25. “Conventie pentru acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu (persoane vârstnice şi persoane cu handicap ) şi Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni”, ASCO, 2010
 26. “Conventie pentru acordare de servicii sociale - Servicii de îngrijire la domiciliu  pentru persoane varstnice şi CCS  in judeţele Cluj şi Bihor”, MMSSF, 2010
 27. “Echiparea spaţiului recreativ pentru preşcolarii  grădiniţei din Aştileu”, Agenţia Română  pentru Dezvoltare Durabilă  a Zonelor Industriale, 2009
 28. “Conventie pentru acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu”
 29. “SOCIO-GIS Parteneriat public – privat pentru imbunatatirea serviciilor sociale din Oradea prin crearea de harti sociale digitale si contractarea serviciilor sociale catre ONG-uri prin sistemul de vaucere”, Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic - Fondul pentru organizaţii neguvernamentale, 2009
 30. “Împuternicirea  comunităţilor de romi în influenţarea şi monitorizarea agendelor locale  în România”, Agenţia pentru Dezvoltare comunitară Împreună Bucureşti, 2009
 31. “Diversitate Culturală şi dialog”, Primăria Muncipiului Oradea, 2009
 32. “Consolidarea sectorului ONG din judeţul Bihor în domeniul incluziunii sociale şi serviciilor sociale”, Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic - Fondul pentru organizaţii neguvernamentale, 2009
 33. “Suport pentru dezvoltare institutional”, OSI, 2009
 34. “BCC Oradea – Un birou cu vedere spre Europa”, Phare 2006, 2008
 35. “CENTRUL EDUCATIONAL PENTRU ROMI. Programe educaţionale integrate şi incluzive şi măsuri de desegregare şcolară pentru copiii romi”, Roma Education Fund, 2008
 36. “Cariere - Centrul de Ocupare şi Formare profesională pentru Tineri”, Phare 2005, 2008
 37. “KON SEM ME? Facilitarea obţinerii actelor de  identitate, stare civilă şi proprietate  de către cetăţenii romi din judeţul Bihor – arealul Sudic Oradea (rural)- Salonta – Beiuş- Ştei”, Phare 2005, 2008
 38. “KON SEM ME? Facilitarea obţinerii actelor de  identitate, stare civilă şi proprietate  de către cetăţenii romi din judeţul Bihor – arealul Nordic Valea lui Mihai-Săcueni-Marghita-Aleşd”, Phare 2005, 2008
 39. “Obiective culturale şi socializare pentru vârstnicii din Municipiul Oradea”, Consiliul Local Oradea, in baza Legii nr.350/2005, 2008
 40. Publicarea volumului „Empatie în Dezvoltare Socială”, Consiliul Judeţean Bihor in baza Legii nr.350/2005,  2008
 41. “Convenţie provizorie pentru acordarea serviciilor de asistenţă social”, Consiliul Local al Municipiului Oradea – Administraţia Socială Comunitară Oradea  - Legea 34/1998, 2008
 42. “Copii şi Părinţi pentru Integrare Socială”, Consiliul Judeţean Bihor – Direcţia Social Comunitară Bihor  - in baza Legea 350/2005, 2008
 43. “Convenţie pentru acordarea serviciilor de asistenţă sociala”, MMSSF  in baza Legii 34/1998, 2008
 44. “Consolidarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni – Oradea”, Phare 2005, 2008
 45. “Dezvoltarea şi promovarea programelor educaţionale incluzive şi sustenabile pentru copiii romi, prin eforturi comunitare integrate, în cadrul Centrului Educaţional pentru Romi în judeţul Bihor”, Roma Education Fund, 2006-2008
 46. “Impreună – tineri şi vârstnici ai judeţului Bihor”, Direcţia Social Comunitară Bihor- in baza Legii 350/ 2005, 2007
 47. “Convenţie pentru acordarea de serviciu de asistenţă social”, Consiliul Local Oradea – Administraţia Socială Comunitară Oradea, in baza Legii nr.34/ 1998, 2007
 48. “Şcoala părinţilor în comunităţile defavorizate din jud. Bihor”, Direcţia Social Comunitară Bihor- in baza Legii 350 /2005, 2007
 49. “Forumul tinerilor Romi”, Banca Internaţională pentru reconstrcţie, 2007
 50. “Întărirea Vocii Romilor”, Spolu International Foundation, 2007
 51. “Convenţie pentru acordarea  de servicii de asistenţă social”, Ministerul Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei, in baza Legii 34 /1998 , 2007
 52. “Parteneriat şi advocacy pentru reforma politicilor din sectorul social în judeţul Bihor”, Guvernul SUA prin USAID - World Learning, 2006
 53. “Servicii pentru persoanele cu dizabilitati, participare la retele europene”, PHARE 2004, 2006
 54. “Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri în judeţul Bihor”, Acţiuni externe ale comunităţii europene Phare 2003, 2005
 55. “Consolidarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea”, Phare 2003, 2005
 56. “Drepturi civile şi cetăţenie activă. Acţiuni locale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor în judeţul Bihor”, Balkan Trust for Democracy , 2005
 57. “Servicii de îngrijire şi recuperare la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi”, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Nr. 497/2008, 2005
 58. “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu”, Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe, 2005
 59. “Fondul Comun al Euroregiunii Bihor-Hajdu- Bihar”, Primăria Mun. Oradea , 2004
 60. “Cetăţenie activă în contextul european actual. Conexiuni cu reţele europene”, Phare 2001,2003
 61. “Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Oradea”, Phare 2001, 2003
 62. “Dezvoltare Comunitară Rurală în microregiunea Sanmartin –Hidiselu de Sus”, Fundaţia Carpatica, 2002
 63. “Biroul de Consiliere pentru cetăţeni Oradea”, Phare 2000 – Dezvoltarea Societăţii Civile, 2002.
 64. “Planificare strategică şi dezvoltare integrată”, Fundaţia Carpatica, 2002
 65. Participarea la Conferinta de Asistenta Sociala -Olanda 2002”, RO0008-ACCES networking Facility, 2002
 66. „Alegerea mea”, Guvernul Canadian prin Canadian International Development Agency, 2002
 67. „O noua viziune - o viaţă mai bună”, The Carpathian Foundation, 2001
 68. „Instruirea referenţilor sociali din 90 de primării ale judeţului Bihor”, Fundaţia Carpatica, 2001
 69. „Centru Comunitar de Informare şi Consiliere”, Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, 2000
 70. „Se poate şi altfel”, Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, 1999
 71. „Consiliere Familială”, FDSC, 1998