Noutati


Fundația Ruhama - Membru deplin al YES Forum (Youth and European Social Work Forum)

Anul 2013 a însemnat anul în care Fundația Ruhama a devenit membru deplin al YES Forum - Youth and European Social Work Forum.

YES Forum este o organizație și o reșea europeană de practicieni și cercetători activi în domeniul lucrului cu și pentru tineri. Înființat în 2002, YES Forum a pornit și s-a dezvoltat pe baza angajamentului membrilor în direcția incluziunii sociale și participării active a tuturor copiilor și tinerilor care trăiesc în situații sociale dezavantajate și în excluziune.

Totodată, YES Forum este activ în implementarea Strategiei UE pentru tineret 2010-2018 și contribuie în mod curent la schimbul de informații li experiență despre politici publice și bune practici în domeniul asistenței sociale pentru tineri – astfel, YES Forum este recunoscut de către Comisia Europeană și de către Consiliul Europei drept o rețea-expert în domeniul lucrului cu tineri dezavantajați / vulnerabili.

EEIG - European Economic Interest Group for the Development of Human Resources - a fost ales de către organizațiile fondatoare drept structura de management a YES Forum, iar statutul de membru al EEIG permite Fundației Ruhama implicarea activă în dezvoltarea pe viitor a rețelei, precum și a serviciilor și acțiunilor YES Forum.

YES Forum asigură cadrul pentru cooperare și proiecte comune ale membrilor, organizează conferințe, seminarii, ateliere și alte activități dedicate schimbului de experiență și dezvoltării membrilor săi. Cea mai recentă astfel de activitate a avut loc în Bruxelles în 27-28 noiembrie 2013: “YES Forum Meets Chiefs Executive”, ocazie cu care Fundația Ruhama a dezbătut noul program de finanțare al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului pentru perioada 2014 – 2020 - Erasmus+, alături de Pascal Lejeune, Coordonatorul Departamentului Tineretal Erasmus+, din cadrul Direcției Educație și Cultură a Comisiei Europene; subiectul implementării la nivel regional și national a Initiațivei „Locuri de muncă pentru tineri” sprijinită prin FSE, alături de Stefan Schulz-Trieglaff, Coordonator Politici – Dezvoltarea, analiza și coordonare FES și Politica de coeziune, din cadrul Direcției Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene. Totodată, strategia de lobby a YES Forum a fost un punct comun de interes în direcția organizațiilor membre de a facilita accesul tinerilor pe piața forței de muncă.

În acest sens, Consiliul Director al YES Forum a adoptat în decembrie o Declarație privind importanța organizațiilor active în domeniul tineret, document de poziție rezultat în urma ultimei Adunării Generale a YES Forum unde s-au colectat contribuțiile organizațiilor membre pe tema „Abordarea săraciei și somajului în rândul tinerilor – Rolul asistenței sociale și al lucrului cu tinerii”. Declarația exprimă îngrijorarea despre situația financiară a organizațiilor ce lucrează cu tineri vulnerabili, amenințate în statele membre UE de reduceri bugetare la nivel național și regional, transmițând guvernelor țărilor europene mesajul să investească în tineri și să recunoască rolul vital al celor care lucrează cu tinerii dezavantajați din punct de vedere social.

Declarația este diponibilă la www.yes-forum.eu/uploads/media/2013GA.Position.paper.fin.pdf, iar mai multe informații despre YES Forum se pot accesa la www.yes-forum.eu sau urmărind stirile periodice la www.yes-forum.eu/newsletter-archive/latest-issues/?no_cache=1