Noutati


Serviciile de ocupare si formare profesionala ale Fundatiei Ruhama - exemplu de buna practica pentru Comisia Europeana

Fundatia Ruhama a fost evaluata recent in cadrul proiectului PARES, derulat de DG Employment, componenta WEESP - web tool for evaluated employment services practices, in vederea identificarii, colectarii si analizarii de practici de ocupare din tarile UE. Unul din criteriile de selectie a practicilor a constat in existenta  unor rapoarte de evaluare/monitorizare care sa furnizeze CE informatii despre rezultatele obtinute la nivelul grupului vulnerabil, ca urmare a implementarii masurii de ocupare/practicii respective.

Rezultatele evaluarii Serviciilor de Ocupare si Formare Profesionala, evaluare realizata de experti independenti de Fundatia Ruhama, au stat la baza deciziei  luate de o comisie care a aprobat publicarea practicii in catalogul online al Comisiei Europene, pe pagina http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1030.

Astfel, practica Fundatiei Ruhama a fost publicata de Comisia Europeana si poate fi accesata la umatorul link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1030&langId=en&practiceId=161&summaryLang=en