Programe de dezvoltare comunitara

Grupului de Initiativa Local (GIL) este o structura informala formata din persoane active si reprezentative din comunitatea locala care si-au manifestat dorinta de a contribui la procesul de dezvolatre comunitara.
Scopul Grupului de Initiativa Local este participarea activa la evenimentele, activitatile derulate pentru imbunatatirea situatiei romilor din comuniatile de romi.

Grupurile de Sprijin Locale (GSL) sunt structuri informale constituite in baza legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, numite Structuri Comunitare Consultative.
Grupul de Sprijin local cuprinde urmatoarele autoritati, dar fara a se limita la acestea: primarie, scoala, politie, biserica, cabinet medical individual, ONG si reprezentantii comunitatii dezavantajate(comunitati rome, comunitati miniere, ).
Scopul constituirii GSL este dezvoltarea si promovarea  actiunilor  educationale, sociale, medicale, de ocupare, de infrastructura pentru copii si familii defavorizate, cresterea coeziunii sociale, dialog si solutionare ale problemelor comunitatii.