Invitatie Participare Servicii Curierat 2010

Data publicării

Invitaţie de participare

din 04.12.2010

 

 

Titlu Proiect „Informat, Instruit, Angajat”

 

 

Beneficiar:

Fundaţia RUHAMA

Denumirea contractului de achiziţie:

Contract de Servicii de Curierat

Obiectul contractului de achiziţie:

Servicii de curierat naţional pentru documente, plicuri şi colete A4

Cod CPV:

64121100-1 – Servicii de distribuire a corespondenţei (rev.2)

 

Nr.

crt.

Descrierea produsului /serviciului /lucrării solicitate

Cantitate

Preţul estimat/ valoarea tarifului mediu lunar/ costul estimat pe categorii de lucrări (fără TVA)

Total

(Lei, fără TVA)

1.

Servicii de curierat naţional pentru documente şi plicuri format A4, estimativ 3 livrări pe lună

3 livrări x 12 luni

3 x 17 Lei = 51 Lei

51 Lei x 12 (Luni) = 612,00 Lei

2.

Servicii de curierat naţional pentru colete de max.5kg, format A4, estimativ 2 livrări pe lună

2 livrări x 12 luni

2 x 22 Lei = 44 Lei

44 Lei x 12 (Luni) = 528,00 Lei

Total Lei, fără TVA

1.140,00

 

 

            Criteriul de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „preţul cel mai scăzut” cu condiţiile de participare publicate în documentaţia ataşată. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale. 

            Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Fundaţiei Ruhama din Oradea str. Universităţii nr. 4 până la termenul limită din data de 10 decembrie 2010, ora 1600, deschiderea ofertelor având loc în acelaşi loc în data de 10 decembrie 2010, ora 1600.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Invitatia de participare in format PDF se poate descarca aiciDocumentatia in format PDF se poate descarca aici.

Invitatie de participare servicii juridice 12.11.2010

Data publicării

 Invitaţie de participare

din 12.11.2010

 

 Titlu Proiect „Informat, Instruit, Angajat”

Beneficiar:

Fundaţia RUHAMA

Denumirea contractului de achiziţie:

Contract de servicii  juridice

Obiectul contractului de achiziţie:

Servicii de consiliere juridică, în principal în domeniul legislaţiei muncii. 

Cod CPV:

79111000-5 – Servicii de consultanţă juridică (Rev.2)

 

Nr. crt.

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării

Cantitate

Preţul estimat/ Valoarea tarifului mediu lunar/ Costul estimat pe categorii de lucrări (fără TVA)

Total

(Lei, fără TVA)

1.

Servicii de consiliere juridică, în principal în domeniul legislaţiei muncii. 

12 luni

800,00

9.600,00

Total Lei, fără TVA

9.600,00

Total Euro (curs 1 Euro = 4,2839 Lei, din data de 11.11.2010), fără TVA

2.240,95

            Ofertele se pot trimite prin fax, la 0259-456180, până la termenul limită din data de 19 noiembrie 2010, ora 1000.

            Criteriul de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „preţul cel mai scăzut”. Nu se acceptă oferte alternative, nu se acceptă oferte parţiale.

            Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 19 noiembrie 2010, începând cu ora 1100, la sediul Fundaţiei Ruhama din Oradea, str. Universităţii nr. 4.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Invitatia de participare in format PDF se poate descarca aici. Caietul de sarcini in format PDF se poate descarca aici.

cerere

Data publicării
cerere