Invitatie Participare Servicii Publicitate 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.3 Cheltuieli aferente activităţilor externalizate

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii de Publicitate

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de Publicitate, materiale scrise, TV, Radio, web

Cod CPV

22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)

Nr. _1081_ din _09_/_06_/2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de publicitate”.

 

Valoarea estimată a achiziţiei: 43.700,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: estimativ conform caietului de sarcini.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.06.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.06.2011, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro sau direct aici.


Anunt anulare

Data publicării

Se anuleaza procedura de achizitie nr. 907 din 16 mai 2011, in baza articolului 209 din OUG 34/2006.
Invitatie Participare Servicii Publicitate 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.3 Cheltuieli aferente activităţilor externalizate

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii de Publicitate

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de Publicitate, materiale scrise, TV, Radio, web, presa

Cod CPV

22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)

Nr. _907_ din _16_/_05_/2011

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de publicitate”.

Valoarea estimată a achiziţiei: 58.700,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: estimativ conform caietului de sarcini.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.05.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 25.05.2011, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro sau direct aici.Invitatie Participare Servicii Intretinere si Reparatii IT 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

Cheltuieli aferente activităţilor administrative

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii Intretinere si Reparatii IT

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de Intretinere si Reparatii IT

Cod CPV

50312620-7 - Repararea resurselor fizice de tehnologie a informatiei (Rev.2)

 Nr. _869_ din _09_/_05_/2011

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de intretinere si reparatii IT”.

Valoarea estimată a achiziţiei: 2.500,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 50312620-7 - Repararea resurselor fizice de tehnologie a informatiei (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: estimativ 100 ore de service, necesare la sediul Ruhama.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.05.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 17.05.2011, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro sau direct aici.

 

Invitatie Participare Furnizare Software Monitorizare 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.1 Cheltuieli pentru derularea proiectului

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Furnizare Soft Monitorizare

Obiectul contractului de achiziţie

Soft de monitorizare progres beneficiar

Cod CPV

48931000-3 - Pachete software de formare profesionala (Rev.2)

 Nr. _675_ din _04_/_04_/2011

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de furnizare soft monitorizare”.

 

Valoarea estimată a achiziţiei: 2.000,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 48931000-3 - Pachete software de formare profesionala (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: 1 Pachet software incluzand dezvoltarea si implementarea unei aplicatii informatice pentru monitorizarea progresului beneficiarilor, necesare proiectului Ruhama.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.04.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.04.2011, ora 16.30.

 


Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Documentatia in format PDF se poate descarca aici.


Invitatie Participare Servicii Catering 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.3 Cheltuieli aferente activităţilor externalizate

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii Catering

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de catering pentru evenimente 

Cod CPV

55521000-8 - Servicii de catering la domiciliu (Rev.2)

Nr. _564_ din _31_/_03_/2011


INVITAŢIE DE PARTICIPARE


            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de catering”.


Valoarea estimată a achiziţiei
: 8.000,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 55521000-8 - Servicii de catering la domiciliu (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: estimativ 500 de portii complete, necesare la sediul Ruhama – Centru Cariere.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.04.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 08.04.2011, ora 16.30.


Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Documentatia in format PDF se poate descarca aici.


Invitatie Participare Lucrari Reparatii Curente 2011

Data publicării

 

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

Cheltuieli aferente activităţilor administrative

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Lucrări Reparaţii Curente

Obiectul contractului de achiziţie

Lucrări de reparaţii curente şi de întreţinere

Cod CPV

45351000-2 – Lucrări de instalare şi de inginerie mecanică (Rev.2)

Nr. _528_ din _25_/_03_/2011

  

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de lucrari de reparaţii curente”.

Valoarea estimată a achiziţiei: 30.000,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 45351000-2 – Lucrări de instalare şi de inginerie mecanică (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: diverse lucrari pentru reparatii si intretinere, necesare la sediul Ruhama – Centru Cariere.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contracte de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.04.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 01.04.2011, ora 16.30.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Invitatia de participare in format PDF se poate descarca aici.

Invitatie Participare Consumabile Diverse 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.1 Cheltuieli pentru derularea proiectului

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Furnizare Consumabile Diverse

Obiectul contractului de achiziţie

Divere articole pentru birou

Cod CPV

30197000-6 – Articole mărunte de birou (Rev.2)

 

Nr. _366_ din _01_/_03_/2011

 

Invitatie la achizitia directa privind

Contractul de Furnizare Consumabile Diverse

(cod CPV: 30197000-6 – Articole mărunte de birou (rev.2))

 

            Ţinând cont de valoarea estimată de 40.200,00 Lei (fără TVA) a Contractului de Furnizare Consumabile Diverse, se invita toti operatorii economici interesati sa aplice la „achizitia directa” de pe site-ul www.ruhama.ro, cu condiţiile generale prezentate mai jos:

1 – Contractul se încheie cu un singur ofertant stabilit câştigător.

2 – Natura produselor ce urmează a fi achiziţionate: diverse consumabile de birou conform listei estimării.

3 – Cantitatea estimată: estimativ 62 poziţii de diverse produse cu livrare inclusă în preţ, contractul se poate diminua în funcţie de fondurile alocate şi de necesarul activităţii fundaţiei.

4 – Durata contractului este de 15 luni. Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

5 – Oferta de preţ va fi completă, se va prezenta obligatoriu pentru toate poziţiile solicitate şi va fi exprimată în Lei, cu TVA separat, atât pentru preţul unitar cât şi pentru preţul total. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

6 – Criterii minime de calificare privind capacitatea profesională şi/sau tehnică şi/sau economico-financiară a ofertanţilor:

~ Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de eligibilitate.

~ Declaraţie pe propria răspundere cu neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006.

~ Certificat de înmatriculare (CUI) firmă, copie.

~ Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă e cazul), copie.

~ Angajament ferm privind capacitatea de livrare a produsului comandat în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii, la sediul din Oradea str. Universităţii nr.4.

7 – Limba de redactare a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta: limba română.

8 – Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 50 zile de la data deschiderii ofertelor.

9 – Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, comparat la ofertele complete.

10 – Termeni comerciali obligatorii ai contractului: preţurile unitare in Lei ale contractului sunt ferme, neajustabile, nemodificabile şi neactualizabile pe toată perioada de derulare a contractului; termen de plată acceptat este de 10 zile de la livrare, plata se face cu O.P.; livrarea în maxim 5 zile lucrătoare de la comandă.

11 – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca pe perioada procedurii să solicite oricând şi oricui, orice informaţii pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

12 – Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 08.03.2011 ora 1600.  Adresa unde se primesc ofertele: Str. Universităţii, nr.4, Localitate: Oradea, Ţara: România. Termen de deschidere a ofertelor (data şi ora): 08.03.2011 ora 1630

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Invitatia de participare in format PDF se poate descarca aici.

Invitatie Participare Anvelope Auto 2011

Data publicării

 


Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

Cheltuieli aferente activităţilor administrative

Denumirea contractului de achiziţie

Furnizare Anvelope Auto

Obiectul contractului de achiziţie

Anvelope auto de iarnă şi vară cu montaj inclus

Cod CPV

34351100-3 – Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)

 

Nr. __277__ din _16_/_02_/2011

 

 

                        Către

Toţi Operatorii Economici Interesaţi

 

Invitaţie de participare la achiziţia de anvelope auto

(cod CPV: 34351100-3 – Pneuri pentru autovehicule (rev.2))

 

                Având în vedere valoarea estimată de 4.200,00 Lei, adică 976,81 Euro (fără TVA) a achiziţiei de anvelope auto, conform cu art.122 lit.c) din OUG34/2006 vă invităm la procedura de „negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de participare” cu condiţiile generale prezentate mai jos:

1 – Achiziţia se încheie cu un singur ofertant stabilit câştigător la fiecare din cele 4 poziţii.

2 – Natura produselor ce urmează a fi achiziţionate: anvelope de iarnă şi de vară cu montaj inclus.

3 – Cantitatea estimată:

1.

Anvelope auto iarnă 205/65/R16C – 107/105R pentru autovehicul Renault Trafic (microbuz)

4 buc.

2.

Anvelope auto vară 205/65/R16C – 107/105R pentru autovehicul Renault Trafic (microbuz)

4 buc.

3.

Anvelope auto iarnă 165/70/R14 – 81R pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină)

4 buc.

4.

Anvelope auto vară 165/70/R14 – 81R pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină)

4 buc.

4 – Durata achiziţiei este până la livrarea şi montajul anvelopelor. Durata se poate modifica în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

5 – Oferta de preţ va fi completă, se va prezenta pentru oricare din poziţiile solicitate şi va fi exprimată în Lei, cu TVA separat, atât pentru preţul unitar cât şi pentru preţul total. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

6 – Criterii minime de calificare privind capacitatea profesională şi/sau tehnică şi/sau economico-financiară a ofertanţilor:

~ Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de eligibilitate.

~ Declaraţie pe propria răspundere cu neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006.

~ Certificat de înmatriculare firmă, copie.

~ Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă e cazul), copie.

~ Angajament ferm privind capacitatea de livrare a produsului comandat în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea comenzii şi montajul inclus în municipiul Oradea.

~ Fişa tehnică a anvelopelor ofertate, copie.

7 – Negocierea se va desfăşura într-o singură zi şi vor fi invitaţi minim 3 ofertanţi. Oferta se depune iniţial în plic închis la data şi ora stabilite 24.02.2011 ora 15.30, pentru deschiderea ofertelor la sediul Ruhama din Oradea str Universităţii nr.4. După deschidere, ofertanţii calificaţi vor fi invitaţi în ordinea înscrierii la negocierea preţului în jos la toate poziţiile ofertate. După negociere se va stabili ierarhia şi câştigătorul cu preţul cel mai scăzut la fiecare poziţie în parte.

8 – Limba de redactare a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta: limba română.

9 – Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 20 zile de la data deschiderii ofertelor.

10 – Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

11 – Termeni comerciali obligatorii: preţurile unitare sunt ferme, neajustabile, nemodificabile şi neactualizabile pe toată perioada de derulare a achiziţiei; termen de plată acceptat este de 20 zile de la livrare, plata se face cu O.P.; livrarea şi montajul în maxim 3 zile lucrătoare de la comandă.

12 – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca pe perioada procedurii să solicite oricând şi oricui, orice informaţii consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Invitatia de participare in format PDF se poate descarca aici.

Documentatie achizitie Servicii de Spalare Auto 2011

Data publicării

Documentatia pentru ofertanti pentru achizitia de Servicii de Spalare Auto
15.02.2011


Titlu proiect "Informat, Instruit, Angajat"

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

Cheltuieli aferente activităţilor administrative

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii de Spălare Auto

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de spălare auto pentru 2 vehicule

Cod CPV

50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)


            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Documentatia in format PDF se poate descarca aici.