Invitatie de participare: Servicii de catering

Data publicării

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Nr. 460 din 14/07/2014


Beneficiar:     Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU:   „CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt”

ID Proiect: POSDRU    127025

Linia de finanţare:     Valoare activități subcontractatente/externalizate
Denumirea contractului de achiziţie:     Contract de Servicii de catering 
Obiectul contractului de achiziţie:     Servicii de catering 

Cod CPV:    55520000 – 1  Servicii de cateirng


Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de catering”. 


Valoarea estimată a achiziţiei: 2.419 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 55520000-1 – Servicii de catering.


Obiectul achiziţiei directe: 2 seturi de servicii de catering livrate pe baza de comandă la sediul identificat ulterior in Grădinari pentru evenimentele de lansare și închidere proiect. Evenimentul de lansare va avea loc în data de 21 iulie 2014, evenimentul de închiderea a proiectului va avea loc în perioada august-septembrie 2015.


Serviciul 1 – Servicii de organizare a evenimentului de lansare în perioada 21 iulie 2014, constând in masa servita:  ora 10:30 pauza de cafea, iar la ora 13:00 pauza de masa, in cadrul proiectului CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” ID 127025, eveniment la care se va desfășura în Grădinari, județul Olt, și la care vor participa maxim 30 de persoane.

Serviciile prestate vor respecta următoarele prevederi: 

Serviciile prestate

Numar maxim de persoane

Pauza de cafea, patiserii, sandwich, fructe, apa, ceai

30

Servicii de masa - prânz în regim bufet suedez cu locuri la masa

30

                                                                                    

Serviciul 2 – Servicii de organizare a evenimentului de închidere de proiect,  în perioada iulie 2014  – septembrie 2015, constând in masa servita:  pauza de cafea și pauza de masa, in cadrul proiectului CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” ID 127025, eveniment la care se va desfășura în Grădinari, județul Olt, și la care vor participa maxim 30 de persoane.

Serviciile prestate vor respecta următoarele prevederi: 

Serviciile prestate

Numar maxim de persoane

Pauza de cafea, patiserii, sandwich, fructe, apa, ceai

30

Servicii de masa - prânz în regim bufet suedez cu locuri la masa

30

 

Plata se va realiza numai în acord cu nota de comanda transmisă înainte de eveniment de către beneficiar, iar facturarea se realizează pe baza notei de comandă și a recepției, atașându-se următoarele documente suport: lista de participanți semnată de participanți în original, lista cu semnătura persoanelor care se cazează în original, scan al documentelor de transport  conform procedurii de decontare.


Data limită pentru depunerea ofertelor: 15.07.2014, ora 16.00. Acestea pot fi trimise prin e-mail la adresele: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau fax: 0259456180.Invitatie de participare: Materiale publicitare

Data publicării

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Nr. 459 din 14/07/2014


Beneficiar
:     Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU:   „CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt”

ID Proiect: POSDRU    127025            Linia de finanţare:     Cheltuieli de informare și publicitate

Denumirea contractului de achiziţie:     Contract de tipărire/multiplicarea materialelor publicitare si de informare

Obiectul contractului de achiziţie:     Materiale publicitare

Cod CPV:    22462000-6  Materiale publicitare


Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de tipărire/multiplicarea materialelor publicitare si de informare”. 

Valoarea estimată a achiziţiei: 2.419 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 22462000-6  Materiale publicitare.


Obiectul achiziţiei directe: editare concept și realizare de materiale publicitare  după cum urmează:

-          Pliante: 500 buc., 21X10, policromie pe ambele părți, 150g/mp

-          Afișe: 50 buc., A3, Policromie,  300g/mp

-          Roll – up: 1 buc.

-          Mapă de prezentare: 150 buc., A4, cu burduf, policromie, 300g/mp

-          Cărți de vizită: 200 buc., față-verso, policromie, 300g/mp

Produsele vor fi realizate numai pe baza de comandă pe perioada iulie 2014 – august 2015. Prima comandă va fi cu termen de livrare la Oradea, până joi 17 iulie 2014, la sediul din str. Universității, nr. 4, Oradea, jud. Bihor: 1 roll-up, 50 de mape, 100 cărți de vizită.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 15.07.2014, ora 16.00. Acestea pot fi trimise prin e-mail la adresele: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau fax: 0259456180. 

Invitatie de participare: contract de servicii de reproiectare web-site

Data publicării
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Nr. 226 din 31/01/2012


Beneficiar:     Fundaţia Ruhama
Titlul Proiectului POSDRU:    Informat, Instruit, Angajat
ID Proiect: POSDRU    78016
Linia de finanţare:     Cheltuieli aferente activităţilor administrative
Denumirea contractului de achiziţie:     Contract de Servicii Reproiectare Web-site
Obiectul contractului de achiziţie:     Servicii de Reproiecatre web-site www.ruhama .ro
Cod CPV:    72212224-5 - Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de reproiectare web-site”.

Valoarea estimată a achiziţiei: 4.000,00 Lei, fără TVA.
Codul CPV: 72212224-5 - Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2).
Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Obiectul achiziţiei directe: estimativ 1 set de service, necesar la sediul Ruhama.
Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 7.02.2012, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 7.02.2012, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro pe care o gasiti facand click aici.

Invitatie Participare Servicii Curierat 2011

Data publicării

Invitaţie de participare

din 04.01.2012

 

Titlul Proiectului POSDRU „Informat, Instruit, Angajat”

 

 

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii de Curierat

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de curierat naţional pentru documente, plicuri şi colete A4

Cod CPV

64121100-1 – Servicii de distribuire a corespondenţei (rev.2)

 

 

Nr.

crt.

Descrierea produsului /serviciului /lucrării solicitate

Cantitate

Preţul estimat/ valoarea tarifului mediu lunar/ costul estimat pe categorii de lucrări (fără TVA)

Total

(Lei, fără TVA)

1.

Servicii de curierat naţional pentru documente şi plicuri format A4, estimativ 3 livrări pe lună

3 livrări x 10 luni

3 x 17 Lei = 51 Lei

51 Lei x 10 (Luni) = 510,00 Lei

2.

Servicii de curierat naţional pentru colete de max.5kg, format A4, estimativ 2 livrări pe lună

2 livrări x 10 luni

2 x 22 Lei = 44 Lei

44 Lei x 10 (Luni) = 440,00 Lei

Total Lei, fără TVA

950,00

 

Criteriul de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „preţul cel mai scăzut” cu condiţiile de participare publicate în documentaţia ataşată. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale.  
Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Fundaţiei Ruhama din Oradea str. Universităţii nr.4 până la termenul limită din data de 12 ianuarie 2012, ora 1500, deschiderea ofertelor având loc în acelaşi loc în data de 12 ianuarie 2012, ora 1600.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Download aici.

Invitatie de participare RCA 2011

Data publicării

Invitaţie de participare

din 04.01.2012

Titlu Proiect „Informat, Instruit, Angajat”

 

Beneficiar:

Fundaţia RUHAMA

Denumirea contractului de achiziţie:

Contract de servicii  asigurări RCA

Obiectul contractului de achiziţie:

Servicii de asigurări RCA

Cod CPV:

66518200-6 – Servicii de societăți de asigurări (Rev.2)

 

 

Nr. crt.

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării

Cantitate

Preţul estimat/ Valoarea tarifului mediu lunar/ Costul estimat pe categorii de lucrări (fără TVA)

Total

(Lei, fără TVA)

1.

Servicii de asigurări RCA, pentru autovehicul Renault Trafic (microbuz).

6 luni

500,00

500,00

2.

Servicii de asigurări RCA, pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină).

6 luni

250,00

250,00

Total Lei, fără TVA

750,00

Total Euro (curs 1 Euro = 4,3409 Lei, din data de 19.12.2011), fără TVA

172,77

 

Ofertele se pot trimite prin fax, la 0259-456180, până la termenul limită din data de 12 ianuarie 2012, ora 1500.
Criteriul de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „preţul cel mai scăzut”. Nu se acceptă oferte alternative, nu se acceptă oferte parţiale.
Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 12 ianuarie 2012, începând cu ora 16.00, la sediul Fundaţie Ruhama din Oradea, str. Universității, nr. 4.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728-980772, persoana de contact Monica Suciu. Download aici.

Invitatie Participare Servicii Curierat 2011

Data publicării

Invitaţie de participare

din 19.12.2011

 

Titlul Proiectului POSDRU „Informat, Instruit, Angajat”

 

 

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii de Curierat

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de curierat naţional pentru documente, plicuri şi colete A4

Cod CPV

64121100-1 – Servicii de distribuire a corespondenţei (rev.2)

 

 

Nr.

crt.

Descrierea produsului /serviciului /lucrării solicitate

Cantitate

Preţul estimat/ valoarea tarifului mediu lunar/ costul estimat pe categorii de lucrări (fără TVA)

Total

(Lei, fără TVA)

1.

Servicii de curierat naţional pentru documente şi plicuri format A4, estimativ 3 livrări pe lună

3 livrări x 10 luni

3 x 17 Lei = 51 Lei

51 Lei x 10 (Luni) = 510,00 Lei

2.

Servicii de curierat naţional pentru colete de max.5kg, format A4, estimativ 2 livrări pe lună

2 livrări x 10 luni

2 x 22 Lei = 44 Lei

44 Lei x 10 (Luni) = 440,00 Lei

Total Lei, fără TVA

950,00

 

Criteriul de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „preţul cel mai scăzut” cu condiţiile de participare publicate în documentaţia ataşată. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale.

Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Fundaţiei Ruhama din Oradea str. Universităţii nr.4 până la termenul limită din data de 28 decembrie 2011, ora 1600, deschiderea ofertelor având loc în acelaşi loc în data de 28 decembrie 2011, ora 1630.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728980772, persoana de contact Monica Suciu. Download aici.

Invitatie de participare RCA 2011

Data publicării

Invitaţie de participare

din 19.12.2010

Titlu Proiect „Informat, Instruit, Angajat”

 

Beneficiar:

Fundaţia RUHAMA

Denumirea contractului de achiziţie:

Contract de servicii  asigurări RCA

Obiectul contractului de achiziţie:

Servicii de asigurări RCA

Cod CPV:

66518200-6 – Servicii de societăți de asigurări (Rev.2)

 

 

Nr. crt.

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării

Cantitate

Preţul estimat/ Valoarea tarifului mediu lunar/ Costul estimat pe categorii de lucrări (fără TVA)

Total

(Lei, fără TVA)

1.

Servicii de asigurări RCA, pentru autovehicul Renault Trafic (microbuz).

6 luni

500,00

500,00

2.

Servicii de asigurări RCA, pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină).

6 luni

250,00

250,00

Total Lei, fără TVA

750,00

Total Euro (curs 1 Euro = 4,3409 Lei, din data de 19.12.2011), fără TVA

172,77

 

Ofertele se pot trimite prin fax, la 0259-456180, până la termenul limită din data de 28 decembrie 2010, ora 1600.

Criteriul de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „preţul cel mai scăzut”. Nu se acceptă oferte alternative, nu se acceptă oferte parţiale.

Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 28 decembrie 2011, începând cu ora 16.30, la sediul Fundaţie Ruhama din Oradea, str. Universității, nr. 4.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728-980772, persoana de contact Monica Suciu. Download aici.

Invitatie de participare servicii de consiliere juridica

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.3 Cheltuieli aferente activităţilor externalizate

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii de Consiliere Juridică

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de consiliere juridică, în principal în domeniul legislaţiei muncii

Cod CPV

79111000-5 – Servicii de consultanţă juridică (rev.2)

Nr. _2059_ din _18_/_11_/2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de consiliere juridica”.

 

Valoarea estimată a achiziţiei: 9.713,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 79111000-5 – Servicii de consultanţă juridică (rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 100 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: estimativ conform caietului de sarcini.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.11.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 25.11.2011, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro sau direct aici.

 

Invitatie Participare Lucrari Renovare 2011

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.6 Cheltuieli de tip FEDR

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Lucrari de Renovare

Obiectul contractului de achiziţie

Lucrari de renovare la mansarda Centru Cariere

Cod CPV

45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)

Nr. _1584_ din _31_/_08_/2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de lucrari de renovare” mansarda Centru Cariere.


Valoarea estimată a achiziţiei: 55.000,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 45453100-8 – Lucrări de renovare (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: min. 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: lucrari de renovare mansarda, necesare la sediul Ruhama – Centru Cariere.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contracte de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.09.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 08.09.2011, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro sau direct aici.

Invitatie Participare Servicii Urbanism

Data publicării

Beneficiar

Fundaţia Ruhama

Titlul Proiectului POSDRU

Informat, Instruit, Angajat

ID Proiect POSDRU

78016

Linia de finanţare

3.6 Cheltuieli de tip FEDR

Denumirea contractului de achiziţie

Contract de Servicii Plan de Urbanism

Obiectul contractului de achiziţie

Servicii de realizare plan de urbanism pentru Centrul Cariere

Cod CPV

71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

Nr. _1510_ din _09_/_08_/2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de urbanism”.

Valoarea estimată a achiziţiei: 4.800,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2).

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: plan de urbanism, necesar la sediul Ruhama – Centru Cariere din Oradea str. Universitatii nr.4.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere de contract de achiziţie publică.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.08.2011, ora 16.00. Ofertele care vor fi depuse după această data / oră vor fi respinse ca întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22.08.2011, ora 16.30.

Conditii de participare la achiziţie: conform documentatiei pentru ofertanti pe site-ul www.ruhama.ro sau direct aici.