Invitatie achizitie laptop-uri portabile

Data publicării

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce             

                                                           privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă

 

 

 

NR. 1077 / 18 decembrie 2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal      

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Daniela Tutos

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro

Titlul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural    

                                            al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea  achiziţiei: Furnizarelaptop-uri

Cod CPV:  30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro ,organizează procedura de achizitie directa în vederea furnizării  a 4 (patru) laptop-uri , Cod CPV 30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1, conform cerinţelor cuprinse în Specificaţiile Tehnice care fac parte integrantă din Documentaţia de atribuire.          

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul furnizăriia 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

 

Categoria si descrierea produselor care urmeaza sa fie furnizate

Furnizare a 4 (patru) laptop-uri, Cod CPV  30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1.

 

 

 

 

 

Produsele constând în 4 (patru) laptop-uri care urmează a fi achiziţionate, sunt destinate implementării a  Proiectului “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025ID 127025, care se va derula până la data de 29 August 2015.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.sau de pe site-ulwww.ruhama.ro - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

19.12.2014, ora 14.00

 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane sau pe mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., pana la data de 19.12.2014, ora 14.00

 

 

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

 

MANAGER DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS