Anunt de angajare PROGRESSIO 2

 Anunț de angajare

 14 octombrie 2019

 Fundația RUHAMA anunță organizarea concursului pentru angajare unor persoane pentru posturi vacante temporar.

 Denumirea posturilor

 1. Formatori

Cerinte. Studii necesare –studii superioare (3 ani) finalizate cu licență;

Experienta profesională de minimum 5 ani în domeniul predării cursurilor de formare profesională continua sau în învățământ, inclusiv cadru didactic cu definitivat..

Constituie avantaj calitatea de a fi sau de a fi fost membru in echipa Fundatia Ruhama (inclusiv prin activități de voluntariat).

 

Formator 1 – economie socială

Formator 2 – economie socială și domeniul financiar-contabil

Formator 3 – economie socială și business

 

 

Posturile se află în cadrul Fundației  Ruhama, echipa de Implementare a proiectului  PROGRESSIO- Un proiect in sprijinul economiei sociale”,

 

Documentele solicitate candidaților pentru  înscrierea la concurs:

 

(1) Dosarul va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Fundației Ruhama;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) Adeverințe care atestă vechimea în muncă în domeniul specific;

d) curriculum vitae datat și semnat;

 

 

Locul de depunere a dosarului de concurs este: Str. Universității nr.4, Oradea, sediul social al Fundației Ruhama, în 14 octombrie de la 13.00 -17.00, iar în 15  octombrie în interval orar 08.00-12.00 și în 16 octombrie de la 13.00 -17.00.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. – telefon 0259 456 180;

 

 

(2) condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală temporar vacant;

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

 (3) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere și analiza CV-ului depus: 17 octombrie 2019, ora 12:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 17 octombrie 2019, ora 16:00

 

Termenul  la care se afișează rezultatul  final este 17 octombrie 2019, ora 18:00

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

4) bibliografia și, după caz, tematica;

 • aspecte generale și specifice privind domeniul de experienta profesionala prezentat in CV;

 

5) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 

Înscrierea se va face până la 16 Octombrie 2019, ora 17:00.

 

Etapele de selecție sunt organizate după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere și analiza CV-ului depus: 17 octombrie 2019, ora 12:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 17 octombrie 2019, ora 16:00

 

Termenul  la care se afișează rezultatul  final este 17 octombrie 2019, ora 18:00

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Contestațiile se depun în maximum 24 ore de la afișarea rezultatului final, la sediul social al Fundației Ruhama: Universității nr.4, Oradea  și /sau vor fi trimise prin email la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.;

 

 

 

 

 

 

Anunt de angajare PROGRESSIO

 Anunț de angajare

 

3 septembrie 2019

 Fundația RUHAMA anunță organizarea concursului pentru angajare unor persoane pentru posturi vacante temporar.

 Denumirea posturilor

Post 1: Coordonator

Cerinte. Studii necesare – licenta in studii univeritare de 3 ani; Experienta profesionala de minimum 10 ani in: management/coordononare de organizatii, , sau echipe, sau coordinator de proiect, sau expert in proiecte, sau  coordonare bugete; rol de reprezentare organizatie. Constituie avantaj calitatea de a fi sau de a fi fost membru in echipa  Fundatia Ruhama si experienta in proiectele acesteia.

 Post 2: Responsabil Relatii Publice si Comunicare

Cerinte. Studii necesare - minime; Experienta profesionala de minimum 5- 10 ani in: organizare evenimente sau campanii si/sau diseminare de informatii catre un public tinta si/sau relatii cu mass-media si/sau pregatiri de intalniri de lucru cu entitati publice/private; in comunicare si relatii publice; in  reprezentarea institutiei/proiectelor/activitatii in relatia cu tertii; Competente in domeniul comunicarii/ organizarii de evenimente si /sau campanii de informare. Constituie avantaj calitatea de a fi sau de a fi fost membru in echipa  Fundatia Ruhama si experienta in proiectele acesteia.

 Post 3: Responsabil Grup Tinta

Cerinte. Studii necesare - Studii superioare finalizate cu licenta.; Experienta profesionala de minimum 5- 10 ani in: management organizational, management de proiect, director, administrator, asistent manager, coordonator proiect, expert in cadrul proiectului/proiectelor, expert monitorizare/logistic/tehnic, etc. Se solicita experienta profesionala in cel putin un domeniu: socio-uman (sociologie, asistență socială, psihologie etc.), economic, management, marketing, juridic,economie sociala, antreprenoriat social, etica, RSC, lucru cu grupuri vulnerabile. Experienta profesionala in proiecte cu finantare nerambursabila tip POSDRU/POCU (ex. Membru in echipe de management si/sau implementare, ex. responsabil GT, comunicare si relatii publice, etc.) dar nu exclusiv. Competente de analiza si selectie. Constituie avantaj calitatea de a fi sau de a fi fost membru in echipa  Fundatia Ruhama si experienta in proiectele acesteia.

 Post 4: Expert tehnic 

Cerinte. Studii necesare - minime; Experienta profesionala de minimum 5- 10 ani in: management organizational, management de proiect, director, administrator, asistent manager, coordonator proiect, expert in cadrul proiectului/proiectelor, expert monitorizare/ logistic/tehnic, etc., HR, formare profesionala. Experienta profesionala in unul din domeniile: socio-uman (sociologie, asistență socială, psihologie etc.), economic, management, marketing, juridic, economie sociala, antreprenoriat social, etica, RSC. Competente de analiza si selectie. Constituie avantaj calitatea de a fi sau de a fi fost membru in echipa  Fundatia Ruhama si experienta in proiectele acesteia.

 
Post 5:Consultant antreprenoriat

Cerinte. Studii necesare - Studii superioare finalizate cu licenta; Experienta profesionala de minimum 5- 10 ani in: dezvoltarea afacerilor si a fost implicat in minim 1 proiect/contract care a avut ca obiect dezvoltare afacerilor. Detine competente de Lucru in echipa • Atentie la detalii • Rezistenta la stres • Flexibilitate. Constituie avantaj calitatea de a fi sau de a fi fost membru in echipa  Fundatia Ruhama si experienta in proiectele acesteia.

 
Posturile se află în cadrul Fundației  Ruhama, echipa de Implementare a proiectului  PROGRESSIO- Un proiect in sprijinul economiei sociale”,

 

Documentele solicitate candidaților pentru  înscrierea la concurs:

 

(1) Dosarul va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Fundației Ruhama;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) Adeverințe care atestă vechimea în muncă în domeniul specific;

d) Curriculum vitae;

Locul de depunere a dosarului de concurs este: Str. Universității nr.4, Oradea, sediul social al Fundației Ruhama, în 3 septembrie de la 8.00 -16.00, iar în 4 septembrie în interval orar 08.00-10.00.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. – telefon 0259 456 180;

 (2) condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală temporar vacant;

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

 (3) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere: 4 Septembrie 2019, ora 12:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 4 Septembrie 2019, ora 16:00

 

 • interviul – 4 Septembrie 2019, ora 17:00

Termenul  la care se afișează rezultatul  final este 4 Septembrie 2019, ora 20:00

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

(4) bibliografia și, după caz, tematica;

 • aspecte generale și specifice privind domeniul de experienta profesionala prezentat in CV;

 

(5) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 

Înscrierea se va face până la 4 septembrie 2019, ora 12.00.

 

Etapele de selecție sunt organizate după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere: 4 Septembrie 2019, ora 12 00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 4 Septembrie 2019, ora 16:00

 

 • interviul – 4 Septembrie 2019, ora 17:00

Termenul  la care se afișează rezultatul  este 4 Septembrie 2019, ora 20:00

 

 Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Contestațiile se depun la sediul social al Fundației Ruhama: Universității nr.4, Oradea în intervalul orar 9.00 – 13.00 și vor fi trimise prin email la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.;

 

 

 

 

 

 

Anunt de angajare august 2019

 Anunț de angajare

 

30 august 2019

Fundația RUHAMA anunță organizarea concursului pentru angajare a unei persoane pentru un un post vacant temporar.

 

Denumirea postului este de mediator social (responsabil grup țintă), cod COR 532902 mediator social, normă partială.

 

Postul se află în cadrul Fundației  Ruhama, echipa de Implementare a proiectului  ”Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”

 

Documentele solicitate candidaților pentru  înscrierea la concurs:

 

(1) Dosarul va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Fundației Ruhama;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă în domeniul de mediator social;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Locul de depunere a dosarului de concurs este: Str. Universității nr.4, Oradea, sediul social al Fundației Ruhama, în fiecare zi lucrătoare în perioadă în 30 august 16.00 -18.00, iar între 2 – 3 septembrie în interval orar 08.00-09.00.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. – telefon 0259 456 180;

 

c) condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post;

Educația Solicitată – nu se solicită un minimum de educație, dar se va urmări ca persoanele candidate să dețină o bună cunoaștere a culturii rome, de preferat vorbitori de limbă romani.

Specificarea postului: având în vedere faptul că aceste posturi urmăresc a implica reprezentanți din comunitatea romă, buni cunoscători ai culturii rome, eventual cunoscători ai limbii romani, pt localitățile proiectului, nu se impune nicio condiție legată de nivelul de educație.

 

Experiență profesională solicitată: nu se solicită nicio experiență anterioară. Au prioritate aplicantii cu experiență profes în domeniul facilitării/medierii/informării comunității roma sau în proiecte educaționale. Munca anterioara in Fundatia Ruhama constituie avantaj.

 

Competențe specifice:  Postul presupune bune competențe de comunicare, de facilitare, de organizare, o atitudine de încredere în potențialul uman, constituie avantaj cunoașterea limbilor vorbite în comuna localitățile proiectului (română, maghiară și romani).

 

 

d) condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală temporar vacant;

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

e) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere: 4 Septembrie 2019, ora 07:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 4 Septembrie 2019, ora 08:00

 

 • interviul – 4 Septembrie 2019, ora 17:00

Termenul  la care se afișează rezultatul  este 5 Septembrie 2019, ora 07:00

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

f) bibliografia și, după caz, tematica;

 • aspecte generale și specifice privind cultura romă;

 

g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 

Înscrierea se va face până la 3 septembrie 2019, ora 09.00.

 

Etapele de selecție sunt organizate după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere: 4 Septembrie 2019, ora 07:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 4 Septembrie 2019, ora 08:00

 

 • interviul – 4 Septembrie 2019, ora 17:00

Termenul  la care se afișează rezultatul  este 5 Septembrie 2019, ora 07:00


Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Contestațiile se depun la sediul social al Fundației Ruhama: Universității nr.4, Oradea în intervalul orar 9.00 – 13.00 și vor fi trimise prin email la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.;

 

 

 

 

 

 

Anunt de angajare 2019

 Anunț de angajare

15 ianuarie 2019

Fundația RUHAMA anunță organizarea concursului pentru angajarea a două persoane pentru un două posturi vacante temporar.

 

Denumirea posturilor este de doi mediatori sociali (responsabili grup țintă), cod COR 532902 mediator social, normă partială.

 

Postul se află în cadrul Fundației  Ruhama, echipa de Implementare a proiectului  ”Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”

 Documentele solicitate candidaților pentru  înscrierea la concurs:

 (1) Dosarul va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Fundației Ruhama;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Locul de depunere a dosarului de concurs este: Str. Universității nr.4, Oradea, sediul social al Fundației Ruhama, în fiecare zi lucrătoare în perioadă în 16-18 ianuarie 2019, în interval orar 08.00-09.00.

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. – telefon 0259 456 180;

 

c) condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post;

Nu se impune nicio condiție legată de nivelul de educație.

 Experiență profesională: nu se solicită nicio experiență anterioară. Au prioritate aplicantii cu experiență profesională în domeniul facilitării/medierii/informării comunității roma sau în proiecte educaționale. Munca anterioara in Fundatia Ruhama constituie avantaj.

 Postul presupune bune competențe de comunicare, de facilitare, de organizare, o atitudine de încredere în potențialul uman, constituie avantaj cunoașterea limbilor (maghiară și romani) și experiență de muncă anterioară în Fundația Ruhama

  d) condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală temporar vacant;

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 e) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere: 18 ianuarie 2019, ora 10:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 18 ianuarie 2019, ora 12:00

 interviul – 18 ianuarie 2019, ora 14:00

Termenul  la care se afișează rezultatul  este 18 ianuarie 2019, ora 16:00

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 f) bibliografia și, după caz, tematica;

 • aspecte generale și specifice privind cultura romă;

 

g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 

Înscrierea se va face până la 18 ianuarie 2019, ora 09.00.

Etapele de selecție sunt organizate după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere: 18 ianuarie 2019, ora 10:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 18 ianuarie 2019, ora 12:00

 b) interviul – 18 ianuarie 2019, ora 14:00

Termenul  la care se afișează rezultatul  este 18 ianuarie 2019, ora 16:00

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Contestațiile se depun la sediul social al Fundației Ruhama: Universității nr.4, Oradea în intervalul orar 9.00 – 13.00 și vor fi trimise prin email la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.;

 

 

 

 

 

 

Anunt de angajare 3

 

Anunț de angajare

 

13 august 2018

 

Fundația RUHAMA anunță organizarea concursului pentru angajarea unei persoane pentru un post vacant temporar.

 

Denumirea postului este de Formator cursuri pentru cadrele didactice 1, 2 si 3Solicitant  COR 242401 formator scolar, normă partial – 168 ore.

 

Nivel de educație minim ogligatoriu:  absolvirea cu diplomă a cursului de Formator, autorizat Autoritatea Națională pentru Calificări

 

Experiența profesională Specifică SOLICITATĂ: sub 5 ani, calitatea de formator. Bune competențe de formare a adulților, competențe în design-ul procesului de formare. Cunostinte despre domeniul transversal al competențelor sociale si civice, in contextul comunitatilor defavorizate, multietnice.

 

 

Postul se află în cadrul Fundației  Ruhama, echipa de Implementare a proiectului  ”Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”

 

Angajații/Voluntarii Fundației Ruhama vor avea avantaj la angajare, dacă decid să ocupe postul lansat în competitie. În cazul angajaților Fundației Ruhama, orice persoană care a mai lucrat în cadrul Fundației Ruhama și va putea demonstra experiență de lucru în programe specifice ale organizației, va beneficia de 50% din punctaj, din oficiu;

 

Documentele solicitate candidaților pentru  înscrierea la concurs:

 

(1) Dosarul va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Fundației Ruhama;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

 

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

(3) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

 

Locul de depunere a dosarului de concurs este: Str. Universității nr.4, Oradea, sediul social al Fundației Ruhama, în fiecare zi lucrătoare începând cu  13 august 2018 interval orar 19.00-20.00, 14 august în intervalul orar 08.00-9.00, 20 august 2018 în intervalul orar 08.00-9.00.

 

 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. – telefon 0259 456 180;

 

 

d) condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală temporar vacant;

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

e) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant constă în:

a) selecția dosarelor de înscriere

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

f) bibliografia și, după caz, tematica;

 • domeniul competențelor sociale și civice, inclusiv medierea conflictelor

 

g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 

Înscrierea se va face până la 20 august 2018, ora 09.00.

 

Etapa de selecție de dosare pentru postul temporar vacant va fi organizat după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere: 20 august 2018, ora 10:00, Str. Universității nr.4.  Termenul  la care se afișează rezultatul  este: 20 august 2018, ora 12:00

 

dacă sunt mai multe persoane înscrise, se va organzia și proba interviului în data de

 

c) interviul – 20 august  2018, ora 14

Termenul  la care se afișează rezultatul  este – 20 august  2018, ora 16

 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Contestațiile se depun la sediul social al Fundației Ruhama: Universității nr.4, Oradea în intervalul orar 9.00 – 13.00 și vor fi trimise prin email la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.;