Invitatie participare

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce             

                                                           privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”

 

 

 

NR. 602 / 20.08.2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal      

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Alina Onchiș

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural    

                                            al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea Contractului de achiziţie:  Leasing  operaţional  -  autoturism (berlină

Cod CPV:  34110000-1  34111200-0

 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea atribuirii contractului de servicii  de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină), Cod CPV 34110000-1  34111200-0, conform cerinţelor cuprinse în Caietul de sarcini care face parte integrantă din Documentaţia de atribuire.       

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul prestării Serviciilor de de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină)

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

 

Categoria si descrierea serviciului care urmeaza sa fie prestat

Servicii de de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină),Cod CPV  34110000-1  34111200-0

Serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate desfășurării în bune condiții a activităților specifice din cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”- ID 127025, până la data de 29 August 2015.

 

 

 

 

 

 

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 29.08.2015, numai pe perioada de derulare a proiectului .               

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

25.08.2014, ora 10.00

 

 

 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

MANAGER DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS